.

Bij het renoveren van een hoogstam boomgaard spelen vaak twee ingrepen:

  • nieuwe aanplant aanbrengen voor uitgevallen bomen: een deel van de bomen is al uitgevallen of niet meer te redden zodat er gaten vallen in de boomgaard. Gaten vullen met jonge bomen is niet altijd even succesvol. De jonge bomen worden in hun groei gehinderd door hun hoge buren (krijgen te weinig licht en vertakken dan slecht) en nemen soms gemakkelijk al aanwezige ziektes over. In een grote boomgaard kun je dan soms beter meteen een hele rij opruimen en vernieuwen. De boomgaard wordt hierdoor ook minder 'rommelig' maar dat is natuurlijk ook een kwestie van smaak. Overigens kan het 'voor de natuur' (spechten, uilen e.d.) gunstig zijn om oude afstervende bomen juist nog even te laten staan.
  • en achterstallige snoei: de bomen die nog wel perspectief hebben worden opgeknapt. De snoeier zou in overleg met de opdrachtgever de na te streven boomtypes, breedte en hoogte moeten bepalen en de snoei hieraan moeten aanpassen. Als er sprake is van zwaar achterstallig onderhoud is dat nogal eens een kwestie van improviseren omdat er van het oorspronkelijke model weinig meer over is en de bomen bijvoorbeeld onderin al veel hout hebben verloren.