.

Het jaarlijks onderhoud van fruitbomen komt neer op bemesten, snoeien en plukken en tussentijds controleren op aantastingen. Daarnaast heeft ook de fruitweide zelf verzorging nodig.

Vaak wordt voor bemesting gebruik gemaakt van dierlijke mest. Voor koe en schaap geldt dat de hoeveelheden stikstof, kalium en fosfaat in die mest redelijk aansluit bij de behoefte aan deze mineralen van appel en peer.

Maar de toegediende mest komt niet één op één bij de fruitboom terecht. De wortels van de fruitbomen zitten dicht onder de grasmat en krijgen dus alleen wat het gras doorlaat. Zodra het gras groeit (en dat doet het al bij 6 graden Celsius) zal het bijvoorbeeld een deel van de stikstof voor zich opeisen. Eenmaal doorgelaten door het gras kan 'het bodemcomplex' nog bepaalde mineralen aan zich binden zodat ook die niet altijd vrij beschikbaar zijn voor de boomwortels. En de samenstelling van de bodem (klei, zand, veen) speelt ook een rol bij de vraag hoe snel bepaalde mineralen weer uitspoelen.

Om meer gericht te werk te gaan zou je nog bodemmonsters kunnen nemen om te kijken welke mineralen onder het gras werkelijk beschikbaar zijn en welke je nog zou moeten toevoegen. Maar hoewel je nu een nauwkeuriger beeld krijgt van beschikbare mineralen blijft de 'vertaling' naar een bemestingsadvies ingewikkeld.

In de praktijk komt bemesting neer op het toedienen van dierlijke mest in de wintermaanden waarbij de mineralen de kans krijgen door de graszone bij de wortelzone van de fruitbomen te komen. Een kruiwagen dierlijke mest per volwassen boom, verspreid onder de hele kroon (dus niet alles tegen de stam!). Daarnaast kun je dan nog gebruik maken van het feit dat bij de fruitbomen specifieke tekorten herkenbaar zijn aan specifieke bladverkleuringen. Op deze site zal hieraan nog een apart hoofdstukje worden gewijd.

Snoeien en plukken zijn bij de gecultiveerde fruitbomen noodzakelijk om de bomen vitaal te houden. De snoei is gericht op een goed evenwicht tussen groei en vruchtdracht. Het verwijderen van valfruit en rottend of aangetast fruit in de boom zorgt ervoor dat ziekten en plagen zich minder goed kunnen handhaven in de boomgaard. En het tijdig plukken van het rijpe fruit zorgt ervoor dat de boom nog enige hersteltijd heeft na de oogst. Ook aan snoei en pluk wordt op deze site nog aandacht besteed. En omdat daarbij de ladder als hulpmiddel een cruciale rol speelt wordt ook daaraan nog een stukje gewijd.

Door het jaar heen en dan met name in de groeiperiode kunnen de bomen gecontroleerd worden op ziekten en aantastingen. Informatie hierover vindt U hier en hier.