.

Literatuur gerangschikt naar jaar van publicatie. (Beschrijft vaak nog de daaraan voorafgaande periode)

 

voor 1900

1900-1925

1925-1950

  • 1931: Claassen, Hazelloop en Sprenger, Leerboek voor de fruitteelt. (Vierde druk). Tjeenk Willink
  • 1946: Gerritsen, Variëteiten en onderstammen waarover men hoort spreken. NFO
  • 1948: Boudewijn e.a., Vijftig jaar Nederlandse fruitteelt. NFO

1950-1975

  • 1952: van Oosten, De moderne boomgaard, aanleg en beplanting. NFO
  • 1954: Planting, Fruitteelt. Handleiding bij het lager land- en tuinbouwonderwijs. Wolters. (Tiende herziene druk)..
  • 1954: van Oosten, Hoe snoeien wij onze vruchtbomen. NFO
  • 1983: Idema, Verdwenen appel- en pererassen. RIVRO

1975-heden

  • 1986: Petzold, Peresoorten. Uitgeverij C. de Vries-Brouwers
  • 1988: Petzold, Appelsoorten. Uitgeverij C. de Vries-Brouwers