.

Hoogstam boomgaarden zijn een sieraad in het landschap. Ze herbergen een rijke natuur en kunnen als er wat zorg aan wordt besteed nog heerlijk fruit opleveren.

Bramley's Seedling tijdens de bloeiZo'n eeuw geleden (rond 1900) kwam nagenoeg alle fruit uit hoogstam boomgaarden (grasboomgaarden) op 'gemengde' boerenbedrijven. De hoge stam hield het fruit buiten bereik van wild en vee. Met de opkomst van de gespecialiseerde fruitteelt is de hoogstam fruitboom stapje voor stapje uit beeld verdwenen. Een ontwikkeling die al kort na 1900 begon en in Nederland veel ingrijpender was dan in de ons omringende landen.

Als hovenier ben ik gespecialiseerd in snoei en onderhoud van de hoogstam boomgaard. Bij dit werk wordt regelmatig terug gegrepen op kennis en ervaring uit vroegere tijden*. Het is handig om te weten wat er goed is gegaan en welke methoden minder goed bevielen. Maar je loop ook het risico dat je je blind staart op een momentopname uit de vorige eeuw. De recente geschiedenis van de hoogstam (van 1900 tot 1950) omvat een periode met grote veranderingen en daardoor veel valkuilen.

Via deze site wil ik beschrijven hoe je heden ten dage een hoogstam boomgaard kunt opzetten, renoveren of onderhouden en benutten. Veel van wat hier wordt gezegd is ook van toepassing op grootkronige halfstammen en grootkronige struiken met sterke onderstam. Dit boomtype is nog veel aangeplant in het tweede kwart van de vorige eeuw en vormde als het ware het 'afstapje' naar de dwergbomen met zwakke onderstam en kleine lage kronen.

Voor wie meer wil weten over de geschiedenis van de hoogstam verwijs ik naar het kopje 'fruitteelt in de vorige eeuw' en de daaronder geschikte kopjes.

*De informatie op deze website is gebaseerd op cursussen van Landschapsbeheer, eigen ervaring, literatuur en uitwisselingen met collega's en andere liefhebbers.